همه چیز درباره جرم:

اگر به کتب فقه و یا احکام قضایی نگاهی بیندازیم شاید معنای بسیاری از کلمات و اصطلاحاتی که با آنها مواجه می شویم را ندانیم همچنین بسیاری از افراد وقتی به دلیل بروز مشکلات سر از مراجع قضایی در میآورند و بعد از رسیدگی به امورشان و دیدن رای صادره با اصطلاحات و واژه ها و عبارات برخورد می کنند که معنی آنها را ندانسته و یا مفهوم آن را اشتباه استنباط می کنند.

 به همین دلیل در این مقاله تلاش کرده ایم که به توضیح برخی از اصطلاحات بپردازیم

 جرم چیست؟

    در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جدید، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است یعنی کاری را انجام داده و یا کاری را که باید انجام بدهیم ولی آنرا انجام نمی دهیم و برای آن در قانون مجازاتی مشخص شده است جرم است. مثل عمل کلاهبرداری و یا خودداری از کمک کردن به مصدوم

 مجازات برای اصلاح مجرم:

      به پاسخ گویی قانونی که به شخص خاطی و مجرم داده می شود مجازات می گویند. این اعمال مجازات برای این است که فرد مجرم به قوانین و توافق های اجتماعی احترام گذاشته و او را اصلاح کند که این مجازات در نظام کیفری کشور ایران شامل حدود، قصاص،دیه، تعزیرات و مجازات های بازدارنده        می باشد.

حد قابل تغییر نیست:

      در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است که حد مجازاتی است که میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس معین شده و قاضی نمی تواند در نوع و میزان مجازات تغییری ایجاد کند. مثلاً مجازات شراب خوری برای مرتبه اول ۸۰ ضربه تازیانه است نه بیشتر نه کمتر یا حد زنای با محارم قتل است.

قصاص در صورت بخشیدن ولی دم:

      هنگامی که جنایت های عمدی بر نفس، اعضا و منافع رخ می دهد مجازات اصلی آن قصاص است. برای مثال فردی که قتل عمدی انجام داده است مجازاتش در صورت نبخشیدن ولی دم مقتول قصاص است ولی اگر اولیا دم راضی به دیه شوند باز هم مجرم از جهت جنبه عمدی این جرم به حبس محکوم خواهد شد.

دیه، جبرانی برای جرایم غیر عمدی:

      در صورت ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع، شرع مقدس پرداخت مالی را برای جبران اعم از مقدر و غیر مقدر قرارداده است که به آن دیه میگویند. البته در مواردی که به هر جهت قصاص نداشته باشد.برای مثال شکستن استخوان ران پای یک مرد که بهبود پیدا کند، معادل پرداخت بهای هشت نفر شتر است.

؛ مجازاتی برای زیر پاگذاشتن شرع:

     تعزیر،مجازاتی است که مشمول حد، قصاص یا دیه نیست و با توجه به قانون در صورت ارتکاب محرمات شرعی نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود که در کشور ما جرایم تعزیری مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون آمده است و قاضی درحد تعیین شده می تواند حکم کند.جرم خیانت در امانتمطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، شش ماه تا سه سال حبس است.

    البته در جرایم عمدی( حد، قصاص)، تعزیری، دادگاه می تواند به عنوان تکمیل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعی یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع کند یا او را به اقامت در مکان معینی مجبور نماید.

جرایم قابل گذشت:

     اگر مجرم شاکی خصوصی داشته باشد و او نیز از شکایت بدون قید و شرط گذشت کند تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می شود. برای مثال بزه فحاشی از جمله این جرایم هستند.

     توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار برن واژه های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود. امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که به طور قانونی حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری، تلف کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیر تجاری و غیر دولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا، توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب از جمله جرایم قابل گذشت است.

جرایم غیر قابل گذشت:

     جرایمی نیز وجود دارند که اگر شاکی خصوصی نیز اعلام رضایت کند باز هم مراجع قضایی نمی توانند به استناد این رضایت امر تعقیب و اجرای حکم را متوقف نمایند به این گونه جرایم، جرایم غیر قابل گذشت گفته می شود. برای مثال بزه هایی همچون خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت البته قابل ذکر است که اگر شاکی رضایت دهد در مجازات متهم تخفیف حاصل خواهد شد

     باید متذکر شد که اگر در جرایم قابل گذشت چند نفر شاکی وجود داشته باشد باید رضایت همه آنها صورت پذیرد تا تغقیب یا محاکمه یا اجرای حکم متوقف گردد و اگر شاکی فوت کند خق گذشت به ورثه می رسد و اگر چند وارث داشته باشد رضایت همه وراث باید صورت پذیرد و اگر شاکی بعد از رضایت خود منصرف شود دیگر به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 مسئولیت کیفری برای اطفال و بیماران روانی

      بلوغ شرعی برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال است حال اگر فردی به این حد نرسیده باشد طفل نامیده می شود.

      از آنجاییکه تربیت طفل با نظر دادگاه به عهده سرپرست قانونی او است در صورت ارتکاب جرم، فاقد مسئولیت کیفری است و اگر دادگاه تشخیص دهد طفل فاقد سرپرست یا سرپرست قادر به تربیتش نیست طفل را به کانون اصلاح و تربیت می سپارند.

     اگر طفل مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، ولی طفل مسئولیت دارد، اما اگر طفل به اموال فرد دیگری آسیب برساند، خودش مسئولیت دارد و خسارت باید از اموال او پرداخت شود.

     همچنین دیوانگی یا همان جنون در هر درجه که باشد، سبب خواهد شد مجنون در قبال ارتکاب عمل مجرمانه فاقد مسئولیت کیفری باشند.

جنون هم بر دو نوع دائمی و ادواری است.

      اگر جنون ادواری یا دوره ای باشد، هنگامی مسئولیت کیفری متوجه شخص می شود که در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد در غیر این صورت با او مانند فرد عادی رفتار می شود.

     اگر مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون باشد یا پس از ارتکاب جرم و یا پس از محکومیت درچار جنون شود و جنون یا حالت خطرناک او برابر نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب که معمولا تیمارستان است، نگهداری خواهد شد.

     البته باید توجه داشت اگر محکومیت او به جرایم حدی باشد و جنون پس از صدور حکم محکومیت به وجود آمده باشد، این جرم مانع از اجرای حد نیست

شریک جرم ها چگونه مجازات می شوند:

    معمولا جریم مهمی مثل سرقت، کلاهبرداری و اختلاس که با همدستی چند نفر انجام می شود، به عنوان معاونت و مشارکت در جرم قابل بررسی است.

    اگر چند نفر با یکدیگر در جرایم تعزیری یا بازدارنده مشارکت کننده خواه عمل آنها با یکدیگر مساوی باشد یا خیر، همه آنها مجرم هستند و در مجازات شریک خواهند بود.

    با توجه به تاثیر مداخله و نقش هر کدام، مجازات متناسبی برایشان در نظر گرفته خواهد شد.

    تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع دیگری برای ارتکاب جرم یا فراهم کردن شرایط وقوع جرم با دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسیله ارتکاب جرم یا ارائه راهکار برای ارتکاب جرم، فراهم کردن شرایط تسهیل وقوع جرم از جمله این جرایم است.

    باید توجه داشت که برای اثبات معاونت جرم، قصد یکسان بین معاون و مباشر جرم و همچنین تقدم یا تقارن زمانی بین جرم معاون و مباشر، از جمله شرط های اصلی است.

وک55یلوبسایت وکیل دادگستری |علی رمضانزاده

456846846 - همه چیز درباره جرم: صفحه ی اینستاگرام وکیل رمضانزاده :                  Ramezanzadeh@

JJJJJ - همه چیز درباره جرم: کانال تلگام وکیل رمضانزاده :                       vakilramezanzadeh@

JJJJJ - همه چیز درباره جرم: ارتباط با وکیل وکیل رمضانزاده در تلگرام : Vakilaliramezanzadeh@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *