نحوه تهیه پاسخ استعلام املاک جاری

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

اجمالا املاک جاری به املاکی گفته میشود که ثبت دفتر املاک نشده باشد در اجرای ماده ۱۲ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۲۲/۳/۱۰ به املاکی که مجهول المالک اعلان شده پس از تقاضای ثبت سردفترمحترم اسناد رسمی میتواند اقدام به معاملات راجع به املاک غیر منقول داشته باشد .
منظور از پذیرش تقاضای ثبت آن است که در اجرای ماده ۱۲ قانون ثبت به املاکی که تقاضا کننده مدارکی بر تصرف خود و یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب میشود داشته باشد که پس از تقاضای متقاضی و صورت جلسه احراز تصرف و تهیه اظهارنامه كه اظهارنامه مذكورثبت در دفتراظهارنامه خواهد شدسپس سردفتر محترم اسناد رسمی حق انجام معامله املاک جاری را خواهد داشت .
دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله املاک جاری در اجرای بند ۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک که ملک مورد معامله در آن حوزه قرار دارد استعلام نماید .
استعلامی را که دفاتر اسناد رسمی از اداره ثبت اسنادو املاك می نمایند مشخصات نقل دهنده و پلاک فرعی و پلاک اصلی و بخشی که قطعه ملک مورد معامله در آن واقع شده است به همراه حوزه ثبتی می بایستی کاملا مشخص و درمتن فرم استعلام باید تحریر گردد.
مراجع قضائی و مراجع صلاحیتدار نیز در مواقع لازم و ضروری میتوانند نسبت به وضعیت ثبتی املاک جاری از واحد ثبتی وضعیت املاك جاری را استعلام نمایند .
هرگونه استعلام به دستور رئیس اداره ثبت اسناد ثبت در دفتر اندیکاتور میگردد سپس به مسئول بایگانی و نماینده ثبت ارجاع تا پرونده ثبتی جاری متشکله که در ردیف خود بایگانی شده است از ردیف بایگانی خارج و توسط مسئول بایگانی به نماینده ثبت تحویل میگردد .
نماینده ثبت مکلف است در جهت پاسخ به استعلام وضعیت کامل پرونده از زمان تقاضای متقاضی به نحوی که بیانگر جریان کامل ملک بشرح پرونده ثبتی باشد را تهیه نموده و نزد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ارسال مینماید و پس رسیدگی رئیس اداره ثبت اسناد در صورتیکه وضعیت اعلام شده منطبق با پرونده ثبتی باشد به دفتر بازداشی ارجاع ، درصورتیکه از نظر عدم بازداشت بلامانع باشد توسط مسئول دفتر بازداشتی گواهی میگردد.
چنانچه استعلام کننده دفترخانه اسناد رسمی باشد پرونده برای تعیین میزان بدهی ملک توسط حسابداری با توجه به وجوهی که قبلا بابت بقایای تبتی ملک وصول شده حقوق دولتی متعلقه را تعیین و در پاسخ استعلام قید و مراتب را پس از گواهی حسابداری نزد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ارسال و پس از کنترل توسط رئیس اداره ثبت اسناد و املاک امضاء گردیده ، سپس به واحد ثبتی ارسال میگردد .
در صورتیکه استعلام کننده مراجع قضائی و یا مراجع صلاحتیدار باشند نیاز به گواهی حسابداری نمیباشد .
حسین عموئی

منبع:
http://www.md8.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *