شرایط عمومی اجرای قصاص

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

قطع عضو اعم از آن که عمدی یا غیرعمدی باشد، جرم بوده و حسب مورد دارای مجازات‌های مقرر قانونی خواهد بود. مطابق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.

طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود. از طرف دیگر، طبق ماده ۳۸۷ قانون مذکور، جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است. در نهایت باید بیان کرد که مطابق ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چناچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و امنیت و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌لیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

چه زمانی کارگر می‌تواند از کارفرما سرویس ایاب و ذهاب بخواهد؟
کارگر می‌تواند از کارفرمای خود تقاضا کند که برای او وسایل ایاب و ذهاب را فراهم کند.

کارفرما وظیفه دارد تا وسایل کار و امکانات مورد نیاز کارگر خود را فراهم کند. یکی از مهمترین مواردی که کارفرما باید برای کارگر خود فراهم کند، وسایل آسایش کارگر است و بر همین اساس کارگران می‌توانند از کارفرما سرویس ایاب و ذهاب بخواهند.

آیا می‌توان بخشی از مبلغ چک را از بانک دریافت کرد؟
مطابق با قانون برای وصول چکی که موجودی کافی ندارد، می‌توان به بانک مراجعه کرد.

بر اساس قانون جدید چک در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک در بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده چک مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.

بر این اساس دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک می‌دهد و بانک هم موظف است بنا به درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و پس از دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات آن را به متقاضی تحویل دهد. باید به این نکته توجه داشت که به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضابی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. بر این اساس چک نسبت به مبلغی که پرداخت نشده است، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *