بررسی بایدها و نبایدهای طلاق با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک(SWOT) و ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی(QSPM)

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

هر جامعه در حال توسعه در روند تحول خود با موانع گوناگوني برخورد مي کند که هر کدام به نوبه خود سبب رکود اين تحول مي شود. طلاق،ازعوامل گسيختگي و از هم پاشيدگي کانون خانواده مي باشد که عواقب بسياري را براي افراد جامعه داشته و مي تواند منشا بسياري ازآسيب هاي اجتماعي مانند انحرافات جنسي، خودکشي، فرار از منزل، سرقت، اعتياد، تكدي گري، ولگردي و غيره شود. براي دستيابي به اهدافي مثل حفظ بنيان خانواده، توسعه و اشاعه ازدواج و کاهش آمار طلاق اين تحقيق در دستور کار قرار گرفت. در اين تحقيق ابتدا براي ارزيابي عوامل راهبردي دروني و بيروني از ماتريس هاي IFE و EFE استفاده شده است. سپس براي تهيه استراتژي هاي مديريتي جهت ارتقاء بنيان هاي زندگي، ماتريس SWOT ترسيم شده و درنهايت به منظور تحليل و الويت بندي استراتژي ها QSPM استفاده گرديد.

مقدمه: طلاق، يك نوع بيماري است که جهان را در برگرفته و در ايران نيز هر ساله بر ميزان آن افزوده مي شود و خطر از هم پاشيده شدن، بر بسياري از خانواده ها سايه انداخته است. امروزه توسعه اقتصادي و اجتماعي ميزان طلاق را در جامعه بسيار افزايش داده است، آمارهاي جهاني مويد اين واقعيت است که ميزان طلاق در بسياري از جوامع افزايش يافته و روندي رو به رشد دارد.. طلاق هم مانند هر پديده ديگر اجتماعي داراي ريشه هاي مختلفي است که بدون بررسي دقيق دلايل آن، مقابله با آن غير ممكن است. نگاهي به تاريخچه نظام خانواده نشان مي دهد که همزمان با ازدواج، طلاق نيز وجود داشته و اين امر در تمام قوانين تمدن بشري وجود داشته و غالبا طلاق دهنده نيز مرد بوده است. نهاد خانواده کوچك ترين نظام اجتماعي است که ثبات و استحكام آن در .). ثبات جامعه موثر است و همچنين اختلال در آن پيامدهاي سوئي براي جامعه به همراه دارد )محمدرضا دژکام ، ۰۸۳۱ ص ۳۸ تشكيل خانواده با وجود تنوع مذهب ها ، فرهنگ ها ، عرف ها و آداب اجتماعي يك پديده طبيعي و فطري است، ولي در هيچ دوره اي مانند عصر ما،خطر انحلال،کانون خانواده را تهديد نكرده است. اسلام جاده ازدواج را صاف کرده و جاده طلاق را پر از سنگلاخ کرده است و افزايش طلاق نشان دهنده دوري جامعه از اسلام است. در بين مسيحيان طلاق ممنوع بوده به همين دليل زن و شوهرها بدون ازدواج با هم زندگي کرده و به راحتي از هم جدا مي شوند و بعد هم با افراد ديگري ازدواج م يکنند اما اسلام نمي گويد طلاق حرام است بلكه طلاق را آخرين دوا مي داند. جواني که در جامعة اسلامي رشد کرده و به آداب شرعي در روابط پابند است هنگام احساس نياز به ازدواج، بر اساس معيارهاي ديني و با دقت نظر همسر شايسته اي را انتخاب کرده، نيازهاي گوناگون عاطفي، جنسي و… خود را تأمين مي کند. به طور طبيعي چنين جواني پس از ازدواج نيز عفت خود را حفظ کرده و اين امر عشق زياد به همسر و تحكيم پايه هاي نظام خانواده را به همراه م يآورد

نسخه ی کامل این مقاله را در پست بعدی مطالعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *