آیا افراد محجور اجازه معامله دارند ؟

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

در قانون ایران راجع به قانون کار و روابط میان افراد صحبت شده است.

هدف از حقوق کار، تامین امنیت، عدالت و استقرار نظم اجتماعی است، منابع حقوق کار در ایران شامل قانون اساسی و عادی هستند.

حقوق کار یعنی مجموعه مطالبی که ناظر بر روابط فردی و جمعی طرفین قرارداد یعنی کارگر و کارفرما است و در مورد مقررات حمایتی و محدودکننده‌ای که بهبود شرایط کار را شامل می‌شود، به بحث می‌پردازد.

هدف از حقوق کار، تامین امنیت، عدالت و استقرار نظم اجتماعی است؛ در واقع حقوق کار مجموع قوانین حاکم بر روابط افراد جامعه در کار‌ها است.

قانون اساسی نخستین منبع حقوق کار است و در اصول مختلف این قانون درباره حقوق مردم صحبت شده است در این قانون درباره تضمین شغل و سیاست اشتغال، امنیت شغلی، حق تشکل‌های صنفی، حق اشتغال، آزادی انتخاب شغل و تساوی شغل، تامین اجتماعی، تامین مسکن کارگری، تعیین ساعات کار مناسب و منع کار اجباری صحبت شده است.

قوانین عادی منبع بعدی حقوق کار در ایران هستند. در حال حاضر چارچوب اصلی روابط کار، قانونی است که در این رابطه ایجاد شده و این قانون در برگیرنده ۱۴ فصل شامل تعریف‌های کلی و اصولی، قرارداد کار، شرایط کار، حفاظت فنی و بهداشتی کار، آموزش و اشتغال، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار، خدمات رفاهی کارگران، مراجع حل اختلاف، شورای عالی کار، جرایم و مجازات‌ها و مقررات مختلف است.

مهم‌ترین قوانین عادی که منبع حقوق کار و تامین اجتماعی در ایران محسوب می‌شوند، قانون کار، قانون بیمه بیکاری، قانون تامین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *